Teljes körű szervezést vállalunk a képzések támogatásaként. Szolgáltatásaink mindenben megfelelnek a felnőttképzés törvényi és rendeleti szabályozásának, szakértő, odafigyelő háttérmunkával levesszük a partnerek HR szervezeteinek válláról. Célunk, hogy megkönnyítsük, átvállaljuk partnereink oktatásszervezési feladatait. Ezért vállaljuk a teljes oktatási folyamat rugalmas menedzselését, melyben a képzések mellett az igény- és szintfelméréstől, a tananyag beszerzésen, a szakmai felügyeleten keresztül a szintzáró vizsgákig és a beszámolók elkészítéséig minden a mi feladatunk.

Nyelvképzési struktúra kialakítása, tanácsadás

Képzési igények felmérése

A partnerszervezet és a tanulók igényeinek felmérése a képzés előkészítésének legfontosabb része, melynek eredményét beépítjük a képzés folyamatába.

Előzetes tudásszint felmérés

Minden képzésünket szintfelmérés előzi meg írásban (30-45 perc) és szóban (10-15 perc), melynek célja a jelentkezők nyelvi szintjének és az előzetesen megszerzett kompetenciáknak a felmérésére, beszámítása.

Tanácsadás

Az igény- és szintfelmérés után javaslatot teszünk a fejlesztendő területekre, a résztvevők csoportba sorolására, a szükséges óraszámra, a teljesítményértékelés módjaira. A megrendelő partnerrel egyeztetve kialakítjuk a saját költséghatékony nyelvképzési struktúrájukat.

Hallgatói dosszié

A kurzusok elején a részt vevő hallgatói dossziét kap, mely az alábbiakat tartalmazza:

  • Tájékoztató a nyelviskolában alkalmazott módszerekről, a számonkérés formájáról, rendszerességéről, a nyelviskola által összeállított tananyagcsomag összetételéről.
  • A szolgáltatást nyújtó nyelviskola munkatársainak nevéről, címéről, telefonszámáról, e-mail címéről.
  • Langwest utalvány, melyet a vállalti képzésben részt vevő hallgatóink kapnak ajándékba és az évfolyamán felhasználhatja saját maga vagy családtagja a Langwest Nyelvi Központ szolgáltatásainak igénybevételekor.
  • Tippek (segítséget nyújt a könnyebb, élvezetesebb nyelvtanuláshoz)
  • Langwest szótár

 

Tananyagbeszerzés

Amennyiben a megrendelő partnerünk igényli, akkor a tanfolyamhoz szükséges tananyagot beszerezzük és az első tanóra alkalmával átadjuk a tanulóknak.

 

Szakmai felügyelet

Az oktatási igazgató vagy a vezető tanár a tanfolyam ideje alatt órát látogat, melynek során strukturált, az egész iskolára egységes óra-megfigyelési szempontokra épülő óralátogatási jegyzőkönyvet használ. A dokumentációt az iskola igazgatójának átadja, valamint az egyes óralátogatásokat követően lezáró konzultációt tart a megfigyelt tanárral. A konzultáción a megbeszéltek alapján közös cselekvési tervet készítenek, amely a további szakmai munka tervezésének alapja.

 

Folyamatos számonkérés, beszámolás

A folyamatos előrehaladás érdekében az egyes egységek (tanítási órák) elején mintegy 10-15 percben ismétlik, rendszerezik, elmélyítik az előző időszakban átvett tananyagot. Minden tanítási egység végén az aznap átvett anyag ismétlésére, rendszerezésére kerül sor. A tanfolyam során a nyelvtanár folyamatosan írásban és szóban számon kéréseket végez. Továbbá a modulok végén történik a nyelvi haladás tesztelése írásbeli és szóbeli formában. A méréseket %-osan értékeljük, 60% fölött a továbbhaladás feltételeit adottnak tekintjük. Ezek kiértékelt eredményéről írásbeli jelentés készül a megrendelő részére.

 

Elégedettségmérés

Elégedettségmérés tanfolyam közben és a modul végén történik. A hallgatók kérdőívet töltenek ki, mellyel értékelik a tanár és az intézmény munkáját. A kérdőív segítségével mérjük a hallgatói elégedettséget, illetve a tananyag vagy az oktatás minőségére vonatkozó megjegyzéseket, kéréseket figyelembe vesszük és – egyeztetve az megrendelővel – beépítjük a tanfolyam további menetébe, meghagyva az eredeti oktatási koncepció alapjait.

 

> 5 újdonság a vállalati nyelvoktatásban

> Ajánlatkérés

> Képzéseink

Tekintse meg képzési katalógusunkat

000-2