Gyorsan változik körülöttünk a világ, így a vállalatok nyelvtanulási igényei is változnak. Mi ezzel igyekszünk lépést tartani és hatékonyan támogatni a céges partnereink elképzeléseit. Olyan hatékony megoldásokat kínálunk, melyek segítik az alkalmazkodást a megváltozott környezethez, rövid idő alatt gyors fejlődést eredményeznek, a modern technikával támogatott új tanulási módszereken alapulnak és nem utolsó sorban költséghatékonyak. A Langwest Nyelvi Központ 5 újdonságot ajánl, mellyel az Önök szervezete is eredményesen megújíthatja a nyelvtanulást.

1. Blended képzések, vegyes tanulási módszer – Új dimenzió a munkahelyi nyelvoktatásban

A legfrissebb tanulási trendeknek megfelelően kreatív blended képzéseket kínálunk vállalati partnereinknek és azoknak a szervezeteknek, akik idő- és költséghatékonyan, valamint innovatív módon kívánják támogatni a munkahelyi nyelvhasználatot.

A vegyes tanulási módszerrel az alacsonyabb képzési költségeken túl, testre szabott, differenciált készségfejlesztést érünk el, mint a hagyományos nyelvtanfolyamokkal, motiválóbbak és hasznosabbak a munkahelyi nyelvtanulók számára.

Vegyes (blended) képzésnek nevezzük a hagyományos tantermi vagy online kontaktóra és az önálló tanulást támogató távoktató digitális platform technikák együttes alkalmazását.

2. Vezetői nyelvi képzések

A vezetőknek szánt programunk az egyéni nyelvtanfolyam modern változata. A csak egy tankönyvet használó tanfolyamok helyett testre szabott, vezetői és szakmai területek nyelvét egyaránt magába foglaló programot kínálunk, mely speciálisan az ő igényeiknek felelnek meg. A 20 vagy 40 órás kurzus tematikáját az igény- és szintfelmérés után egyedileg állítjuk össze a készségfejlesztés, üzleti nyelv és szaknyelv területéről.  A tanulás hatékonyságát a vezetők napi munkájához illeszkedő tartalom mellett motiváló módszertani elemek, a legmodernebb üzleti és e-tananyagok valamint interaktív kiegészítők támogatják.

Példa: Pénzügyi területen dolgozó vezető gyakran tart megbeszéléseket idegen nyelven, ezért a megbeszéléseken használt nyelvi funkciókat gyakorolja be a saját szakterületére vonatkozó szituációkban, és az ehhez kapcsolódó szókincset használja, fejleszti.

3. Nyelvi coaching

A nyelvi coaching gyakorlatorientált, az éppen adódó nyelvi probléma megoldására koncentrál, egy-egy konkrét, valós munkaszituációban nyújt segítséget. A tanuló azonnali fejlődést és sikert érzékel, hiszen a munkájában előforduló szituációkban állja meg a helyét.  A nyelvi coaching olyan egyedi, személyre szabott nyelvi készségfejlesztést jelent, amely konkrét munkaszituációkból indul ki és jut el az optimális megoldásig.

A coaching leggyakoribb területei: cégbemutatás, prezentáció tartása egy konkrét témáról, egy adott tárgyalás levezetése, azon való részvétel, konferenciára való felkészülés, ügyfélszolgálat felkészítése egy speciális feladatra, stb.
Javasolt óraszám: 10 – 20 tanóra.

4. Esettanulmányok (case studies)

Az angol nyelvű esettanulmányokra alapuló nyelvi programunk a kommunikációt, a kifejezőkészséget és a vezetői, szakmai képességet egyaránt fejleszti.  A 20 órás program során a résztvevők valóban megtörtént eseteket vitatnak meg, amelyek megoldása az ő kezükben van.  A képzés alkalmával egy adott területhez kapcsolódó 3-4 esettanulmányt dolgoznak fel, mely segítségével javítják a vitakészségüket, gyakorolják az érvelést, véleménykifejtést, következtetés megfogalmazást, összegzést, fejleszthetik vezetői képességeiket, vagyis egy mini-MBA-n érezhetik magukat

5. Nyelvi diagnosztika – Language Assessment

Kétféle nyelvi tudásszint-felmérést végzünk, mint külső szakértők.  A cég igényének megfelelően a munkatársai nyelvtudását és az új pályázók nyelvi készségeit is felmérjük.
A felmérés célja:
A dolgozó vagy az új pályázó idegen nyelvi készségeinek mérése az előzetesen egyeztetett szempontok alapján.
A felmérésnek nem célja:
A pályázó személyes és szakmai rátermettségének megítélése.
A szolgáltatás tartalma:
A munkáltatói vagy a pályáztatói elvárások szintjének meghatározása nyelvi készségenként személyesen, faxon vagy e-mailben.

  • Szóbeli interjú a pályázóval.
  • Írásbeli tesztelés – amennyiben a megfogalmazott elvárások alapján szükséges.
  • Gyorsjelentés a szóbeli készségekről – a kitöltött formanyomtatvány átadása közvetlenül az interjút követően, szóban átadott kiegészítő információkkal.
  • Jelentés a felmérés eredményeiről – írott formában, kiegészítő megjegyzésekkel a felmérést követő 3 munkanapon belül.

Igény szerint díjmentesen a pályázó személyére szabottan elkészítjük, a nyelvi készségek elvárt szintjének elérését célzó oktatási tervet.

> Szolgáltatásaink

> Ajánlatkérés

> Képzéseink

Tekintse meg képzési katalógusunkat!

000-2